Om oss

Om Agape Forlag AS

Agape Forlag ble opprinnelig startet av Hans Jacob Frøen og Steinar Remetun på 70-tallet. De startet opp med et forlag som skulle spre troens ord i en tid etter (sammen med) «Jesus-bevegelsen» i Norge.

I begynnelsen av 1980 satt Per Nilsen og leste et hefte som het «Det er et mirakel i din munn» av John Osteen. Dette heftet var utgitt på Agape Forlag. Per var da engasjert som evangelist på en plass i Kongsberg kommune som het Hvittingfoss.

Han ble så grepet av dette heftet og tenkte: «Dette må alle troende lese! Jeg må ringe til Hans Jacob Frøen». «Hallo» svarte Hans Jacob Frøen.
Han la frem hva han hadde på hjertet og det ble stille i den andre enden av røret.
Endelig kom svaret: «Så rart! Nå har vi akkurat hatt et bønnemøte hvor vi ba om noen som kunne ta over Agape Forlag, og så ringer du . . .»

Slik ble det – Per fikk ansvaret for å drive forlaget – og satte i gang.

Han drev forlaget med stor iver helt fram til han døde i mars 2019.

En periode før Per reiste hjem til Herren var han i en prosess med å overlate forlaget til sin svigersønn Daniel Hagen. Daniel Hagen tok over forlaget i april 2019 og jobber nå fulltid med dette.

Agape Forlag drives av Daniel Hagen som et AS. Daniel driver forlaget med samme visjon som Per fikk det i sitt hjerte som en ung mann på begynnelsen av 1980 årene. Forlaget står for fornyelse og inspirasjon av alle troende – uavhengig av kirkesamfunns etiketter.

Vi mener at troens ord må undervises av de som har opplevd dette. Et eksempel er hoffmannen som evangelisten Filip en dag møter ute på reise. Historien står i Apostlenes Gjerninger 8:30-39:

Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?»
«Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.

Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham.

Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»

[Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»] Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham.

Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei

Kontaktinformasjon

Adresse:

Torpåsen Terrasse 8,
1658 Torp

Telefon:

69 34 79 95

E-post:

post@agape.no

Orgnr: 936 522 025 MVA