Å ha Guds favør over sitt liv

Original price was: kr169.Current price is: kr40.

Velsignelsen av å erfare Guds favør i ditt liv er ikke tuftet på bakgrunnen din, talentene eller evnene dine, eller på noe du har gjort deg fortjent til. Det er et løfte til deg i Bibelen, og alt du behøver å gjøre, er å tro på det. Begunstigelse utenom det vanlige er tilgjengelig for ethvert gjenfødt Guds barn.

I denne boka ønsker jeg å vise deg hvorledes Guds favør forvandlet både mitt eget og andres liv, og hvorledes den kan forvandle også ditt liv.

Min bønn er at du vil gripe fatt i denne sannheten og bli forvandlet ved Guds favør på alle områder.

Mens du leser denne boka, så forbered deg på å triumfere og erfare at begunstigelse utenom det vanlige skal prege din tilværelse!

Forfatter: KATHE MCVEIGH

14 in stock

SKU: 234 Categories: , Tag: