Å leve i balansen mellom tro & nåde

kr269

Tro og nåde blir ofte oppfattet som motsetninger. Av de som vektlegger Guds nåde, er det mange som tror at når vi blir frelst, vil Gud dele ut velsignelser som fred, helbredelse og fremgang helt etter sin suverene vilje. Mange av dem som fokuserer på tro, mener derimot at det er opp til oss hva vi velger å ta imot fra Gud. Velsignelsene avhenger da av hvor mye vi er villig til å studere Guds ord, be og faste, gå på gudstjenester og gi tiende, til og med.

Den egentlige sannheten befinner seg et sted i mellom disse ytterlighetene. Både troen og nåde er vesentlige i vår vandring med Herren. Legger vi for mye vekt på det ene vil det gå utover det andre og skape en ubalanse som gjør det vanskelig å ta imot noe fra Gud. Denne misforståelsen har ført til mye forvirring, frustrasjon og skuffelse i Kristi legeme.

Den internasjonalt kjente bibellæreren Andrew Wommack belyser ulike misoppfatninger som ligger til grunn for tilsynelatende motsatte syn på forholdet mellom nåde og tro. Han lærer oss hvordan vi kan ta imot fra Gud ved å balansere nåden og troen. Hvis du strever i ditt gudsliv eller ikke forstår hvorfor bønnesvarene uteblir, så er denne boken for deg.

Forfatter: ANDREW WOMMACK

Produktnummer: 390 Kategorier: , Stikkord: