Adgang til det guddommelige

kr239

Denne boka viser deg hvordan du kan leve på en overnaturlig måte, møte Gud og oppleve radikal profetisk ledelse.

Du står i døråpningen til større dimensjoner i Ånden. Dagligdags levemåte er ikke noe for deg, og en utvannet åpenbaring er ikke din arv.

Du kan bli ledet på en effektiv måte av Den Hellige Ånd. Du kan kjenne og skjelne Guds vilje for livet ditt. Du kan virke i enorme mirakler og enorm autoritet. Du kan motta og vandre i mer.

Det overnaturlige livet er for deg!

SKU: 370 Categories: , Tag: