Ånden i oss & Ånden over oss

kr189

Hva er hensikten med dåpen i Den Hellige Ånd?

Har troende som ikke er ’åndsfylt’, Den Hellige Ånd?

Hva menes det med å ’vandre i ånden’?

Etter at et menneske har tatt imot Jesus Kristus som Frelser og er blitt døpt inn i Kristi legeme som et medlem av Guds familie, venter en annen opplevelse som vil føre ham dypere inn i det som har med Gud å gjøre, inn i en dypere åndelig dimensjon. Denne opplevelsen er dåpen i Den Hellige Ånd. Enkelte troende har vært forvirret angående denne neste opplevelsen, og teologer og menighetsledere har debattert emnet opp og ned gjennom århundrene. Jeg trodde selv en gang at Åndens verk var avsluttet da man ble døpt inn i Kristus– da man ble født på ny. Men i Bibelen ser vi klart at det er to forskjellige og atskilte verk, og dette vil jeg forsøke å vise i denne boken. Jeg vil også forklare hensikten med dette tosidige verk fra Guds Ånd: Ånden i oss i gjenfødelsen skaper karakter, og Ånden over oss i Den Hellige Ånds dåp forbereder for tjeneste.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 085 Category: Tag: