Bokpakke Mats-Ola Ishoel

kr799

I boken “Det viktigste oppdraget” skriver pastor Mats-Ola Ishoel om hvordan kirker kan holde fokuset på å nå mennesker for Guds rike og, om nødvendig, bli bevisstgjort om dette gledelige kallet til å bringe evangeliet til verden. “Det viktigste oppdraget” gir et friskt syn på praktisk evangelisering i det 21. århundre, og gir inspirasjon og praktisk råd for evangelisering.

I “Fellesskap med Gud” tas vi med til det skjulte stedet, som er lønnkammeret, der vi møter Herren og Herren møter oss. Det er selve hjertet i det kristne livet: fellesskap med Gud. Det er et sted for vekst og læring. Det er et sted av hellighet, herlighet og forvandling. Det er et sted av glede i Gud, tilbedelse og bønn, der du kommer til å utvikle en relasjon med Gud som vil lære deg å stole på ham på et dypt og personlig plan.

Boken “Hensikten & velsignelsen med ditt daglige arbeid” kommer til å gi deg svar på hvordan du kan ha en vinnerholdning og lykkes i ditt yrke. Den vil utfordre deg til å tenke i nye baner når det gjelder arbeid, og hjelpe deg med å se på arbeid med Guds øyne. Mats-Ola Ishoel gir deg nøkler til hvordan du kan finne tilfredstillelse i ditt daglige arbeid og lære deg etiske prinsipper som leder til fremgang.

I “Pastorens tjeneste” deler Mats-Ola Ishoel av sin lange erfaring som pastor for en lokal menighet. Han beskriver tydelig de viktigste spørsmålene om pastorens tjeneste, spørsmål som er relevante for alle ledere, blant annet forkynnelse og undervisning, omsorg for mennesker, administrasjon og planlegging.

Denne boken kommer til å utvide din forståelse av arbeidet til en pastor og vise deg hvordan du kan forberede deg for tjeneste. Du får innsikt i hvordan du kan utvikle deg personlig, hvordan du kan bygge en sterk lokal forsamling, hvordan du håndterer vanskeligheter og hvordan du kan være frimodig og kreativ i din tjeneste for Gud.

Hvordan bygge et vinnende team” er et resultatet av visdom og erfaring fra nesten tretti år i tjeneste. Den kan brukes for individuelle studier så vel som gruppestudier og som materiale for teamutvikling.

Uansett hva vi er kalt til, så er vi kalt til å arbeide sammen med andre. Ingen tjener Gud på egen hånd

Guds menighet er en kropp som består av ulike lemmer, og teamarbeid er innebygd i dets innerste vesen. Ledere som fokuserer på å utvikle team kommer til å oppnå mye mer enn de som kun arbeider på egen hånd. Visdom øker og gaver og talenter åpenbares når mennesker med ulike personligheter og egenskaper tjener Gud i enhet. Denne boken kommer til å hjelpe deg med å forstå hvordan man bygger et team og inspirere deg til å fokusere mer på teamutvikling, uansett om du er en leder eller ikke.

Forfatter: Mats-Ola Ishoel

SKU: 3964 Categories: , , , Tag: