Bokpakke Rune Borgsø

kr399

Det vidunderlige livet i Kristus

Hvordan vi ser på Gud avgjør hvordan vi relaterer til ham, og det former til og med hvordan vi ser på og tenker om alt annet. Derfor er det så viktig at vi som kristne innser hvor god og kjærlighetsfull vår himmelske Far er, at vi ser vidden av Jesu forsoningsverk og hvem vi er som Guds barn. Om vår forståelse av dette svekkes, mister vi vår frimodighet som Guds barn, og vi mister de gavene som vår himmelske Far faktisk vil gi oss.

I denne boken viser Rune Borgsø, både ut ifra Bibelens undervisning og med personlige eksempler, hvem vi er i Kristus, at Guds vilje er at himmelen skal komme til jorden og at troen ikke er statisk, men organisk – den kan vokse!

Som et Guds barn er du født på nytt og blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Gud har velsignet deg med alt det gode han har i himmelen – men du er ikke ment å oppdage hva Jesu forsoningsverk betyr for deg først når du kommer dit. Det tilhører deg her og nå.

Denne boken er skrevet for at du skal kunne speile deg i disse sannhetene og forstå hvordan du i tro tar del i den arven som tilhører deg. Det er for at du skal få oppdage det vidunderlige livet i Kristus og se mer av Guds kjærlighet – slik at du kan være tryggere som menneske, mer frimodig i din forventning til Guds velsignelser, og se hvordan du i tro kan leve i dem.

Kom ut i Åndens liv

Det finnes lengsel i mange kristne i dag etter å forstå og oppleve den overnaturlige dimensjonen av det kristne livet. Mange lengter etter Åndens nærhet og nådegaver. Åndens liv er utrolig sentralt for oss som troende, og det finnes alltid mer å bli kjent med ved Den hellige ånd.

Med en lære forankret i Skriften, presenterer denne boken Åndens liv slik som Jesus lovet sine disipler, hvor Den hellige ånd skulle være i oss og med oss (Johannes 14:16-17). Rune Borgsø tar personlig leseren med på denne eventyrfylte reisen, og viser at livet med Den hellige ånd er for alle troende.

“Det er bare relasjonen til Den hellige ånd som er grunnen til å leve livet med ham. Et spennende liv der himmelen, igjennom ham, blir formidlet til oss her på jorden. Dette er det vi skal snakke om – ikke først og fremst å forstå alle teologiske detaljer om Den hellige ånd og hans gjerninger, men for å gi deg nøklene til å komme ut i det livet han har for deg.” – Rune Borgsø

Forfatter: RUNE BORGSØ