Bønn og faste – Våpenet som bryter lenker og bånd

kr199

«Mange ganger under arbeidet med boken opplevde jeg hvordan Den Hellige Ånd viste meg hva som er veien om vi vil se større seire for Guds rike i landet vårt. Mange ganger kjente jeg hvordan tårene presset på fordi enkelte ting ble så levende. Jeg håper at denne boken kan være med å inspirere deg til å se verdien av bønn og faste og at det er, som Ronald sier, det ypperste våpenet.»
– Tor Erik Myhre

Bønn og faste er den delen av det åndelige livet som har stått helt sentralt i Ronald sin vandring med Jesus helt fra starten av. I denne boken kan du få tak i førstehåndskunnskap om et eksplosivt emne som føder frem vekkelsen.

Ofte var det bønn og faste på hytta, helger, dager og netter. Ronald var overivrig. Han hadde en klippetro på at faste ville gi alle svar på den frelsesnød han bar på for folk. Alle svar ville komme gjennom bønn og faste.
Ingen jeg kjenner hadde en slik utholdenhet. Dager, netter, uker med proklamasjoner som gav seier og bønnesvar. Ronald ble belønnet av Gud med en salvelse som brøt ned djevelens festningsverk, brøt i sønder lenker og bånd og som satte syndere fri. Bønn og faste er for den som vil ha sitt sinn renset og fornyet, for den som vil leve i helliggjørelse, for den som ønsker og vil ha Guds kraft i sitt liv, slik bibelen lærer oss.
– Jarl Gabrielsen

Forfatter: RONALD GUNDERSEN