Den bibelske veien til å motta Den Hellige Ånd

kr45

Når vi studerer den nytestamentlige menigheten, er det åpenbart at de første kristne trodde at det å ta imot Den Hellige Ånd, er en erfaring som følger etter frelsen. Etter min mening ser vi dette tydeligst i Apostlenes gjerninger 8.

Som ung gutt og forkynner blant baptistene fikk jeg lys over dette skriftavsnittet og så at det er en erfaring som følger etter frelsen, kalt i Skriften for å ”ta imot Den Hellige Ånd”, eller ”bli døpt med Den Hellige Ånd”.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 045 Category: Tag: