Det vidunderlige livet i Kristus

kr239

Hvordan vi ser på Gud avgjør hvordan vi relaterer til ham, og det former til og med hvordan vi ser på og tenker om alt annet. Derfor er det så viktig at vi som kristne innser hvor god og kjærlighetsfull vår himmelske Far er, at vi ser vidden av Jesu forsoningsverk og hvem vi er som Guds barn. Om vår forståelse av dette svekkes, mister vi vår frimodighet som Guds barn, og vi mister de gavene som vår himmelske Far faktisk vil gi oss.

I denne boken viser Rune Borgsø, både ut ifra Bibelens undervisning og med personlige eksempler, hvem vi er i Kristus, at Guds vilje er at himmelen skal komme til jorden og at troen ikke er statisk, men organisk – den kan vokse!

Som et Guds barn er du født på nytt og blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Gud har velsignet deg med alt det gode han har i himmelen – men du er ikke ment å oppdage hva Jesu forsoningsverk betyr for deg først når du kommer dit. Det tilhører deg her og nå.

Denne boken er skrevet for at du skal kunne speile deg i disse sannhetene og forstå hvordan du i tro tar del i den arven som tilhører deg. Det er for at du skal få oppdage det vidunderlige livet i Kristus og se mer av Guds kjærlighet – slik at du kan være tryggere som menneske, mer frimodig i din forventning til Guds velsignelser, og se hvordan du i tro kan leve i dem.

Forfatter: RUNE BORGSØ

SKU: 405 Categories: , , Tag: