En mann som vandret med Gud

kr179

Han var en troens apostel av vår tid. Han rystet verden i sin tid –— og var med å la grunnen for en karismatisk vekkelse. Hans motto var enkelt: «Tro er handling», og «Bare tro». Han var en mann av én bok –— Bibelen. Han kjente kun til én måte å lese den på –— i Den Hellige Ånd.

Denne mannen hadde en tjeneste som bringer liv —– over 60 år etter sin død. Hans navn er Smith Wigglesworth: «En mann som vandret med Gud». Wigglesworth ønsket ingen assosiasjoner med noen form for død. Han trodde kun på LIVET!

George Stormont ble ofte referert til som Wigglesworths adopterte sønn. Han beskriver på en levende måte hendelser fra Wigglesworths begivenhetsrike liv. Han prøvde ikke å trekke oppmerksomheten på sin venns person, men heller på hans liv og virke i Den Hellige Ånd.

«Jeg har skrevet denne boken med tanke på de som vil bli grepet av denne mannens liv og virke og som ønsker å komme i funksjon i Åndens gaver. Smith Wigglesworth er en av de få personer jeg har kjent som har latt seg forme på en slik måte –— til Kristi bilde».  –

— George Stormont

Forfatter: GEORGE STORMONT

SKU: 152 Categories: , , Tag: