En sikker grunnvoll

kr259

Alt i ditt liv som kristen er bygd på hvordan du ser på Guds Ord. Det former ditt forhold til Gud. Det påvirker din tro. Det avgjør hva du vil eller ikke vil motta fra himmelen. Hvis Satan kan angripe Guds Ord og få deg til å tvile på det, vil grunnlaget for din tro slå sprekker. Men når du bygger livet ditt på den urokkelige sannheten i Guds Ord, er alt mulig.

“Om jeg kan?” svarte Jesus. “Alt er mulig for den som tror.” – Markus 9:23

Gjennom sidene i denne boka inviterer Andrew Wommack deg til å oppdage Guds Ords ufeilbarlighet. Ordets integritet er ikke noe du bare mottar i «blind» tro. Skriften selv lærer deg den viktige stillingen Bibelen må ha i ditt liv som en troende.

Forfatter: ANDREW WOMMACK

SKU: 381 Categories: , , Tag: