Følger du Guds plan?

Original price was: kr99.Current price is: kr40.

“Noen fordreier det du sier, fører det ut i overdrivelser og villfarelse og skaper forvirring i Kristi legeme. Det vil sikkert være de som leser denne boken, som tar ting ut av sin sammenheng og ender i villfarelse. Men uansett skal ikke villedede mennesker, som lett farer vill, hindre oss i å flyte med i det som er bibelsk og rett. Det burde ikke hindre oss i å flyte med i det Den Hellige Ånd vil lære Kristi legeme i denne tid. Jeg tror at de som har ører å høre med vil høre hva Anden sier til menigheten i denne tid. De vil samarbeide med ham forat Guds verk skal bli synlig, det som vi i vårt hjerte lengter etter”.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 072 Categories: , , Tag: