Framgang på alle livets områder

Original price was: kr198.Current price is: kr40.

Fremgang er ikke begrenset til penger. Fremgang inkluderer muligheten til å velsigne andre med Guds kjærlighet som du har i ditt hjerte. Det er å ha nok medlidenhet, tålmodighet, kjærlighet og ressurser til å møte dine egne og andres behov. Ekte fremgang er ikke basert på hva du tar ut av banken, men hva du tar ut av Boken og hvordan du bruker det du har fått til å velsigne menneskeheten. Det er å ha velstand, helse og visdom til å gjøre det Gud befaler.

Guds Ord er vår instruksjonsmanual til hvordan vi skal be om, motta og fordele Guds velsignelser. Målet er å gjøre noe for andre som de aldri kan glemme.

MÅ LESES!

Forfatter: CREFLO DOLLAR

28 in stock

SKU: 232 Categories: , Tag: