Grunnlaget for vår tro

kr99

Troen er grunnvollen i den kristne tro. Likevel forstår mange troende ikke fullt ut hva sann bibelsk tro egentlig dreier seg om.

Pastor Kenneth E. Hagins studiehefte; Grunnlaget for vår tro, underviser om de grunnleggende prinsippene for tro og drøfter årsaken til at troen er nøkkelen til å motta noe fra Gud.

Dette informative studieheftet gir deg svar på spørsmål som:

  • Hva kjennetegner den gudgitte formen for tro?
  • Hva kjennetegner den gudgitte formen for tro?
  • Hvordan skjelner du mellom tro og håp?
  • Hva innebærer det å tro med hjertet?
  • Hvordan kan du utløse troen i ditt hjerte?

Dette dynamiske studieheftet omfatter tretten leksjoner som er velegnet både for gruppestudium og for personlig andakt eller studium.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 067 Categories: , Tag: