Gud er din forsørger

kr159

Denne boken er en detaljert og dyptgripende studie i hva Bibelen sier om Guds oppskrift for suksess og framgang. Prinsippene i denne boken er ikke teoretiske. De har gått i oppfyllelse for Jack Hartman og for mange andre mennesker som har fulgt dem. Jack viser oss forskjellen mellom verdens metode for framgang og Guds lover for framgang. Bibelen har klare advarsler mot å følge verdens metode.

Guds Ord sier klart at Gud vil at vi skal være vellykkede så lenge vi følger Hans lover for framgang. Disse lovene er forklart i detalj i seksten kapitler med nøyaktig instruksjon —– hvert kapittel er fylt med mange skriftsteder. Boken avslutter med en ’test’ hvor leseren selv kan prøve seg og sin kunnskap når det gjelder Guds lover for framgang.

Forfatter: JACK HARTMAN

SKU: 256 Category: Tag: