Guds ord om guddommelig helbredelse

kr99

Når jeg betjener med helbredelse, legger jeg hendene på de syke i lydighet mot den åndelige loven “kontakt og overføring”. Mine henders kontakt overfører Guds helbredende kraft inn i kroppene deres for å gjøre om det som Satan har satt i verk og for å få i stand en helbredelse i dem så de kan bli helbredet (Markus 16:18, Apostelgjerningene 19:11-12).

Når jeg er bevisst på at Guds helbredende kraft har gått inn i dem, sier jeg: “Der er det”. Det er så langt jeg kan ta mennesker. Det er der mitt ansvar slutter og deres begynner.

STUDIEHEFTE

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 027 Category: Tag: