Guds vilje i bønn

kr99

Bibelen lover at når vi ber etter Guds vilje, hører Han oss. Men mange mennesker ber forgjeves, for de vet ikke hva som er Guds vilje. Guds Ord er Hans vilje.

Kennet E. Hagins ’”Guds vilje i bønn’” utforsker Skriftene og lærer oss hvordan vi skal bruke Guds Ord i bønn.

Dette opplysende studieheftet gir svar på spørsmål som:

  • Hva er Guds vilje angående frelse, helbredelse og økonomisk framgang?
  • Hva sa Jesus, Paulus og andre nytestamentlige forfattere om bønn?
  • Hvorfor er det så viktig å bli i Guds Ord?
  • Hvordan kan du ha visshet om at Gud vil høre og svare på dine bønner?

Dette dynamiske studieheftet på 13 leksjoner er for bibelstudiegrupper eller personlig studium.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 059 Category: Tag: