Hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd

kr198

«Guds barn har rett til å forvente at de skal bli ledet av Guds Ånd,» skriver Kenneth E. Hagin.

«Mange ganger søker vi hjelp på andre måter enn slik Gud vil. Det bringer oss alltid i vanskeligheter.»

Denne boken har allerede vært til hjelp for mange i Kristi legeme når det gjelder å bli ledet av Ånden. Skritt for skritt går Kenneth E. Hagin gjennom Skriften for å hjelpe kristne å styre utenom åndelige fallgruver og følge Guds Ånds ledelse på alle livets områder. Blant de emner som tas opp, er – tegn, samvittigheten, indre overbevisning, profetier, syner og disiplinering av menneskeånden.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 081 Category: Tag: