Hvordan finne visdom

kr299

BLI FORVANDLET OG UTRUSTET TIL Å MØTE DAGLIGE VALG OG UTFORDRINGER SAMMEN MED FORFATTER JOYCE MEYER.

Salomos ordspråk er en gullgruve fylt av åndelig og praktisk visdom som utruster oss til å leve de beste livene vi kan leve.
Kunnskap er viktig, men hvis den ikke omgjøres til handling, skaper ikke kunnskapen en endring som forandrer våre liv.
Derfor er det viktig å få en nøyaktig og praktisk forståelse av de syv grunnleggende prinsippene som Salomos ordspråk utforsker.

Hvis vi ønsker å inneha disse kvalitetene som Ordspråkene omtaler, må vi forplikte oss til å få en dypere forståelse av disse verdiene og sette disse prinsippene og verdiene ut i livet i hverdagen.
Hvordan finne visdom inneholder inspirerende spørsmål og gir rom for tankefull refleksjon, og den vil opplyse deg med Guds forstand, lære deg de grunnleggende prinsippene og sørge for Guds hjelp når du skal praktisere dem.

Forfatter: JOYCE MEYER