Hvordan forstå salvelsen

kr189

I forordet til denne boken, sier Kenneth E. Hagin: «Da jeg begynte min tjeneste for over 50 år siden, kunne jeg ha ønsket at jeg hadde det materialet som er tilgjengelig i dag. Vårt liv og vår tjeneste hadde sikkert vært anderledes.»

Hagin deler boken inn i tre deler. I den første delen tar han for seg den enkeltes salvelse som alle mottok ved den nye fødsel. En salvelse som blir forøket ved dåpen i Den Hellige Ånd. I den andre delen, viser han oss at det er snakk om en spesiell salvelse over tjenestegavene. Og i den tredje, deler han med oss om den sterkeste av alle salvelser; den ’kollektive’ salvelse. Den salvelse som kommer over troende som samles i kraft og herlighet.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 063 Category: Tag: