Hvordan vandre i Guds overnaturlige kraft

kr239

Den overnaturlige kraft og autoriteten fra Gud er tilgjengelig for dagens troende –— akkurat som den var på bibelens tid –— helbredelser, mirakler og utfrielser.

For å hjelpe deg å forstå den fulle åpenbaring av Guds overnaturlige kraft, deler Guillermo Maldonado bibelsk basert innsikt og gir et sterkt vitnesbyrd om hvordan du kan oppleve:

  • En personlig erfaring med Guds overnaturlige kraft!
  • Opplev Guds salvelse til å bli mer effektiv i tjenesten!
  • Aktivisering av de åndelige gavene!
  • Motta inspirasjon fra Gud!
  • Utvikle tro for det mirakuløse!
  • Forstå og operere i det overnaturlige!
  • Begynne å oppleve det mirakuløse i ditt liv!

Forfatter: GUILLERMO MALDONADO

SKU: 339 Categories: , , Tag: