Hvorfor tunger?

kr45

“Da jeg for mange år siden leste Det nye testamentet som ung pastor i et av de tradisjonelle kirkesamfunnene, ble jeg opplyst av Den Hellige Ånd og overbevist om at dersom jeg tok imot den samme Hellige Ånd som de tok imot, ville jeg oppleve det samme tegnet som dem -– det bibelske beviset -– nemlig tungetale. Jeg kunne ikke slå meg til ro med noe mindre enn det. Tungetalen er ikke Den Hellige Ånd. Og Den Hellige Ånd er ikke tungetalen. Men de går hånd i hånd”.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 041 Category: Tag: