Kjøpt fri fra sykdom, fattigdom og død

kr59

Sjelden har de ’gode nyheter’ blitt tolket så mesterlig som i Kenneth E. Hagins hefte; Kjøpt fri fra fattigdom, sykdom og død.

Den tekst som Kenneth E. Hagin har brukt, er Galaterbrevet 3:13-14. Her viser han oss hvordan Jesus Kristus kjøpte oss fri fra den gammeltestamentlige forbannelse og åpnet veien til Abrahams velsignelser, fremgang, helse og all Åndens velsignelse.

Enhver troende trenger å bli godt fundamentert i undervisningen om forsoningen.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN