Krafttanker – 12 strategier for å vinne kampen om ditt sinn

kr259

«En av mine favorittordtak er; «Dit hvor sinnet er vendt, følger mennesket.»

Jeg tror helhjertet at våre tanker ’leder’ oss, staker ut kursen for våre liv og peker ut en bestemt retning. Dette vil til slutt bestemme vårt endemål for livet. Våre tanker får oss til å ha visse holdninger og perspektiver, de påvirker våre relasjoner, de bestemmer hvor produktive vi vil være, både på det personlige og det yrkesmessige plan. De har stor innflytelse på den generelle kvaliteten vi har i våre liv.

Vi må absolutt forstå ’kraften av tanker’!

STORPOCKET

Forfatter: JOYCE MEYER