Kristen filosofi

kr239

Alle ser på livet gjennom et filter. Bibelen kaller det din filosofi. Det er måten du tenker på, og den styrer utfallet av ditt liv.

Spør deg selv:

  • Tror du at Bibelen er det ufeilbarlige og inspirerte Guds Ord?
  • Tror du at det bare er én vei til Gud?
  • Er Gud god eller dømmende?
  • Er det Han som kontrollerer ditt bestemmelsessted eller er det opp til deg?

Svarene på disse spørsmålene og mange andre, vil bestemme din filosofi. Da vil denne filosofien, påvirke måten du ser på mange sosiale spørsmål, som skapelse,evolusjon, abort og homoseksualitet. Kristen filosofi henvender seg til måten vi tenker på, eller burde tenke på i overensstemmelse med Guds Ord.

Den viser hvordan kristen filosofi kan brukes på en praktisk måte til å gi svar på spørsmålene som vi møter i vår kultur. Den vil forandre på måten du betrakter verden på for alltid.

SKU: 349 Categories: , Tag: