Menighet og lederskap – Mats-Ola Ishoel

Original price was: kr637.Current price is: kr500.

I boken “Det viktigste oppdraget” skriver pastor Mats-Ola Ishoel om hvordan kirker kan holde fokuset på å nå mennesker for Guds rike og, om nødvendig, bli bevisstgjort om dette gledelige kallet til å bringe evangeliet til verden. “Det viktigste oppdraget” gir et friskt syn på praktisk evangelisering i det 21. århundre, og gir inspirasjon og praktisk råd for evangelisering

I “Pastorens tjeneste” deler Mats-Ola Ishoel av sin lange erfaring som pastor for en lokal menighet. Han beskriver tydelig de viktigste spørsmålene om pastorens tjeneste, spørsmål som er relevante for alle ledere, blant annet forkynnelse og undervisning, omsorg for mennesker, administrasjon og planlegging.

Denne boken kommer til å utvide din forståelse av arbeidet til en pastor og vise deg hvordan du kan forberede deg for tjeneste. Du får innsikt i hvordan du kan utvikle deg personlig, hvordan du kan bygge en sterk lokal forsamling, hvordan du håndterer vanskeligheter og hvordan du kan være frimodig og kreativ i din tjeneste for Gud.

Hvordan bygge et vinnende team” er et resultatet av visdom og erfaring fra nesten tretti år i tjeneste. Den kan brukes for individuelle studier så vel som gruppestudier og som materiale for teamutvikling.

Uansett hva vi er kalt til, så er vi kalt til å arbeide sammen med andre. Ingen tjener Gud på egen hånd

Guds menighet er en kropp som består av ulike lemmer, og teamarbeid er innebygd i dets innerste vesen. Ledere som fokuserer på å utvikle team kommer til å oppnå mye mer enn de som kun arbeider på egen hånd. Visdom øker og gaver og talenter åpenbares når mennesker med ulike personligheter og egenskaper tjener Gud i enhet. Denne boken kommer til å hjelpe deg med å forstå hvordan man bygger et team og inspirere deg til å fokusere mer på teamutvikling, uansett om du er en leder eller ikke.

Forfatter: Mats-Ola Ishoel