Mennesket i tre dimensjoner (Del I og del II)

kr99

‘Mennesket i tre dimensjoner’ er et resultat av mange års studier Kenneth E. Hagin har gjort.

Læren om menneskets tredelte natur, ånd, sjel og legeme, har alltid interessert pastor Hagin. Som så mange andre kristne hadde han aldri lært noe om denne grunnleggende bibelske sannhet. Da han begynte å studere dette området, støtte han på mye forvirring og misforståelse. Dette gjaldt spesielt da han prøvde å få klarlagt forskjellen mellom ånd og sjel. «Det har blitt undervist mye feil, selv fra prekestolen» sier han.

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 051 Category: Tag: