Navnet Jesus

kr189

Guds Ord lærer oss at vi har fullmakt til å bruke Navnet Jesus i bønn, –når vi behandler demoner –og når vi ber for syke. Hemmeligheten til kraften, ligger i bruken av Navnet!

«Dette er hva velkjente forkynnere har sagt om Kenneth E. Hagins bok: Navnet Jesus

«Navnet Jesus, var en velsignelse for meg» – Oral Roberts

«Ikke en levende sjel har den gudgitte innsikten i kraften av Jesu Navn, som broder Hagin har» – Kenneth Copeland

«Dette er en klassiker! Jeg vil på det varmeste anbefale ethvert Guds barn å få tak i denne boken» – John Osteen

Forfatter: KENNETH E. HAGIN