Opprett gode vaner

Original price was: kr239.Current price is: kr59.

I denne boken begynner Joyce Meyer med å forklare hvorfor vi har dårlige vaner.

Den mest viktigste vanen må komme først – «Guds vane». Når du gjør det til en vane å starte dagen med å lese Bibelen og samtale med Gud, be om Hans hjelp, styrke og inspirasjon i arbeidet og for dagen, er grunnlaget lagt for å overvinne de uvanene du ønsker å bryte, og nye vil etableres i stedet.

Hun forklarer videre hvordan dårlige vaner kan brytes ved å utforske ødeleggende atferdsmønster i våre liv.

Forfatteren fortsetter med å ta opp fjorten gode vaner og vier et kapittel til hver av dem. Ved slutten av hvert kapittel har leseren et bestemt veikart til etterfølgelse til en ny vane er etablert.

Det er som å følge en GPS for å komme til et nytt sted. Etter å ha reist den samme ruten flere ganger, er det ikke lenger nødvendig med GPS for å finne din destinasjon.

Det er dette som er målet – få gode vaner – og følge dem til de er etablert.

Forfatter: JOYCE MEYER

Out of stock

SKU: 330 Categories: , Tag: