Profetisk bønn

Original price was: kr229.Current price is: kr99.

Hensikten med denne boken er at alle som leser den skal få oppleve en livsforvandling som åpner for profetisk bønn som skaper ny framtid. Dette blir en virkelighet når vi lærer oss å vandre vår strekning i bønn, fra nederlagsplassen til seiersplassen.

Grunnforutsetningen for at vi kan vandre denne strekningen, er Jesus Kristus som gikk den først.

Han skapte og åpnet denne muligheten med evige fotavtrykk, som gjennom alle tider og omstendigheter er merket med Hans dyrebare blod. Hebreerne 12:24 sier at Jesu blod taler sterkere enn Abels blod. Abels blod representerer de fotspor som går i feil retning mot nederlag. Jesu blod har gått foran deg i hver situasjon som du møter.

Forfatter: VELLO VAIM

9 in stock

SKU: 259 Category: Tag: