Rette & gale tanker

kr59

Det du tror er et resultat av hva du tenker. Hvis du tenker galt, vil du tro galt. Men å meditere på Guds Ord vil korrigere tankene dine!

I Rette & gale tanker forklarer Kenneth E. Hagin Skriften og viser deg hvordan du kan:
•

  • Få kontakt med den virkningsfulle forbindelsen mellom å tenke, tro og bekjenne •
  • Fornye ditt sinn og få tankene dine i overensstemmelse med Guds Ord •
  • Lære å kjenne hva som er kilden til tankene dine •
  • Bekjenne rett og overvinne djevelen hver gang •
  • Følge skriftens skritt for å vandre i seier på alle områder av livet!

Forfatter: KENNETH E. HAGIN