Salvelsens mysterier

kr269

Hvordan kan noen tjenere, som både åndelig og personlig opplever tørke og har fått sine liv lagt i grus, fortsatt fungere i salvelsen og betjene mennesker med kraft? Pastor Benny Hinn stilte dette spørsmålet i en sesong preget av personlige prøvelser, og hans søken ledet ham til en dyptgående forståelse av tre «strømmer», eller typer, av salvelse i Bibelen: salvelsen som er i deg (1. Joh 2:27), salvelsen som hviler på deg (Apg 1:8) og den globale salvelsen som bygger opp og ødelegger nasjoner (Jes 10:27).

I denne boken utforsker Hinn disse tre typene av salvelse der han deler personlige førstehånds erfaringer og historier fra Kathryn Kuhlman og Oral Roberts tjenester, i tillegg til bibelske og historiske eksempler som illustrerer det han underviser.

Du kommer til å lære:

  • Hvordan oppdage om salvelsen som er i deg er svekket eller borte
  • Velsignelsene, og farene, som kan medfølge når Gud begynner å bruke deg
  • Når du er mest utsatt for demoniske angrep og hvordan du skal håndtere det
  • Hva er det som hindrer salvelsen i livet ditt og tjenesten din, og hva øker den
  • Påvirkningskraften av salvelsen verden rundt og hvordan menigheten vil få oppleve den i en større grad

Forfatter: BENNY HINN

SKU: 404 Categories: , Tag: