Tollerens Bønn

kr99

I Tollerens bønn tas vi med inn i en av Jesu velkjente lignelser der vi møter tolleren og fariseeren som begge ber i tempelet. Fariseeren var høyt aktet i samfunnet. Han ble beundret for sin ytre religiøse iver, sin fromme livsstil, sine lange bønner og sitt asketiske liv med regelmessige faster, men hans hjerte var langt borte fra Gud.

Den velbergede tolleren, derimot, var dypt foraktet av sine lands-menn for sitt medløperi med romerne. Når han kommer til tempelet, er han nedtynget av tunge byrder av synd, skyld og en ille plaget samvittighet. Med bøyd hode og tunge skritt, går han langsomt opp de mange trappetrinnene til tempelplassen for å søke Gud.

“Innenfor kirkeveggene vokser det et rop etter renhet, frihet, syndenes forlatelse og et ekte åndelig liv med virkelig substans”.

I Tollerens bønn beskriver Remi Høidahl livet som en pilgrimsvandring der målet er himmelen og våre sjelers frelse. Men for å kunne nå fram dit må vi først bryte opp fra der vi befinner oss i dag og ta det første steget. Vi må forlate bekvemmeligheten, gripe vandringsstaven og begi oss ut på vandring. Alle har vi våre individuelle prosesser og ingen vandringsreise er lik den andres. Men felles for oss alle er at vi er kalt ut på vandring av Jesus. Fortsatt kan vi høre hans røst som sier: “… kom så og følg meg!”

Forfatter: REMI HØIDAHL

ISBN: 9788276894387 SKU: 413 Categories: , Tag: