Troens bekjennelse (traktat)

kr10

Mange kristne er SYKE, FATTIGE OG BESEIRET på mange, ja, de fleste av livets områder. Dette på tross av hva Jesus gjorde for dem på Golgata kors hvor Gud brakte tilveie befrielse fra SYND, FATTIGDOM, SYKDOM og DØD!

Guds Ord åpenbarer at gjenfødte troende er nye skap­ninger i Kristus Jesus (2. Kor 5:17) med evig liv og Guds egen natur (1. Joh 5:10-13). Og som troende har de blitt fridd ut av Satans makt og satt over i Guds kongerike (Kol 1:12-14). Hvis dette er sant, hva kommer det seg da av at så mange kristne ikke lever, taler og oppfører seg ut fra det faktum at de er i Guds kongerike? De har det slik; fordi deres forløsning ikke er en realitet i deres egne liv.

Ved bestilling av: (Bestill direkte fra forlaget)

– 20 eks – kr 8,- per stk

– 50 eks – kr 6,- per stk

– 100 eks – kr 5,- per stk

Produktnummer: 008 Kategorier: , Stikkord: