Vandre i tro

kr99

I både Det gamle og Det nye testamentet ser vi eksempler på hvordan Guds folk kunne gjøre store gjerninger ved å legge handling til sin tro. Store mirakler ble utført av ydmyke mennesker som handlet på Guds ord med enkel tro.

En av de beste definisjonene på tro er: Hvis du tror, vil du handle. Hvis du tror Guds ord, vil du handle som om det var sant. “Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser” (Heb 11:1). Tro er tillit til det en håper på. Oppskriften på tro i aksjon kan anvendes når man tar imot dåpen i Den Hellige Ånd, på samme måte som når man tar imot alle Guds gaver.

STUDIEHEFTE

Forfatter: KENNETH E. HAGIN

SKU: 029 Category: Tag: