Våpen mot frykt

kr198

Det er ikke Guds vilje at ditt liv skal være styrt av frykt —– av hvilket som helst slag. Likevel er frykt et av de største onder du er nødt til å kjempe imot —– og vinne!

Så for å leve et seirende liv, trenger du å ta utfordringen personlig å bli en som kjemper imot frykt.

Din tro vil seire over frykten når du bestemmer deg for å bli en som kjemper imot frykt.

Nøkkelen til å leve i tro i en verden som er drevet av frykt, er selvfølgelig å overlate ditt liv til Jesus Kristus som Herre.

For å være en som kjemper imot frykt på en effektiv måte, vil du trenge Guds arsenal av åndelige våpen –— Hans våpen mot frykt. Uten disse guddommelige våpnene kan du ikke overvinne frykt.

Forfatter: JENTEZEN FRANKLIN