Velsignelsen ved å gi

kr269

I denne salvede undervisningen, vil du oppdage nøkkelen til ditt gjennombrudd.

Debbie Rich vitner om hvordan hun fikk en guddommelig drøm som det ikke var mulig å oppfylle, før Dr. Rodney Howard-Browne ga henne nøkkelen til å oppfylle den.

Denne nøkkelen har nå brakt henne til tjuetre land i verden.

Nå har hun laget kopier av denne nøkkelen og tilbyr én av dem til deg. Ta nøkkelen og lev for å være en velsignelse!

“Det er et privilegium og en ære for oss å kjenne Debbie og se Guds nåde i hennes liv. Vår bønn er at du vil lese denne boken og ta imot dens budskap. Vi oppmuntrer deg til å ta denne utfordringen om å handle på Guds Ord når det gjelder å gi.”
Drs. Rodney og Adonica Howard-Browne

Forfatter: DEBBIE RICH