Vokse opp åndelig

kr179

Kristi legeme har behov for medlemmer som er åndelig modne. Alle sammen starter vi som åndelige babyer i Kristus når vi blir født på nytt. Men Gud har ikke tenkt at vi skal bli værende der.
Gud ønsker at vi skal vokse opp til kristen modenhet.

I denne boka ‘Vokse opp åndelig‘, sammenligner Kenneth E. Hagin trinnene i åndelig vekst med trinnene i fysisk vekst.

  • Finne ut hvor du står i din egen åndelige vekst!
  • Vokse inn i det neste stadiet av åndelig utvikling!
  • Vandre i nært fellesskap med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd!
  • Fornye ditt sinn med en diett bestående av Guds Ord!
  • Se forskjellen mellom det naturlige mennesket, det kjødelige mennesket og det åndelige mennesket!

Forfatter: KENNETH E. HAGIN